Partneri

No kā pērkam

Mūsu darbā nepieciešamās izejvielas un materiālus pērkam no Latvijas ražotājiem un ārzemju produktu eksportētājiem Latvijā.

Lielākie sēklu, sējeņu un spraudeņu piegādātāji ir:

  • Z/S “Bites”
  • SIA “Onava” www.onava.lv
  • SIA “Silja” iegādātas nozīmīgākās mūsu saimniecības tehnoloģiskās iekārtas – podu pildāmā mašīna “Demtec 800”, traktors Agrokid 210, BIG-paku ārdītājs un transportieru lentas, kā arī stādi, podi un segmateriāli. www.silja.biz
  • Kailsakņus pavairošanai un podošanai pērkam no Jana Veršūra firmas „A. Verschoor Horticulture import – export” Holandē. www.verschoorperennials.com
  • Esam arī sīpolpuķu ražotājas un fasētājas Holandiešu firmas JUB izplatītāji. www.jubholland.nl

Substrātu, mēslojumu un pesticīdus galvenokārt pērkam:

Ar ko kopā strādājam

Jau no pašām pirmajām mūsu patstāvīgās saimniekošanas dienām naudu gan maziem, gan lieliem pirkumiem un projektiem esam aizņēmušies SEB Unibankas Ventspils filiālē. Savstarpējā uzticība aug ar katru veiksmīgas sadarbības gadu.

Jau vairākus gadus mūsu lielākais klients un sadarbības partneris ir Ventspils Komunālā pārvalde, kam piegādājam piestādītus puķu torņus un traukus.

Aktīvi iesaistāmies Nodarbinātības Valsts Aģentūras piedāvātajās programmās, gan piedāvājot darba vietas skolniekiem vasaras brīvlaikā, gan nodarbinot mērķgrupu bezdarbniekus.
Kā jau lauksaimniekiem mūsu darbība nav iedomājama bez sadarbības ar Lauku Atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes RLP.

Tomēr visciešākā sadarbība ir izveidojusies aktīvāko Stādu audzētāju starpā. Lielākas piegādes pāri robežai nav iedomājamas savstarpēji apvienojot piedāvājumus. Mūsu visciešākās sadarbības partneri ir stādu audzētavas “Baižas” www.baizas.lv un “Puķu Lauki” www.pukulauki.lv.

Pie mums stādus saviem klientiem pērk vairākas lielākas un mazākas apzaļumošanas firmas. Pateicoties sadarbības partneriem Z/S „Ķikši” un SIA „Kokaudzētava Baltezers” esam piegādājuši ziemcietes gan Maskavas jumtu dārziem, gan Pēterburgas parkiem un stādu tirgotājiem.

Ar citām audzētavām kopīgi risinām gan sīkus tehniskus jautājumus, gan lielas stratēģiskas problēmas Stādu Audzētāju biedrībā: www.stadi.lv, bet par mūsu un citu audzētāju sortimentu, kā arī informāciju par dārzkopības jautājumiem varat meklēt portālos www.horti.lv , www.darzniekiem.lv and www.darznica.lv .

 

ZS “Bērziņi” iesaistījies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm, tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda), 15%no Latvijas valsts budžeta finansējuma.