Puķu trauki un piramīdas

Puķu trauki un piramīdas ir risinājums augu izmantošanai tur, kur dobju ierīkošana nav iespējama vai ir nelietderīga. Puķu trauki dod iespēju pacelt puķes trešajā dimensijā – izvietot tās uz barjerām, tiltu margām, apgaismes stabiem vai speciāli veidotos statīvos. Savukārt piramīdas ir efektīvas lielos bruģētos laukumos, pie masīvām sabiedriskajām vai biroju ēkām, uz ielu sadalošajām saliņām.

Par trauku un piramīdu konstrukciju sagādi jārūpējas klientam pašam. Savukārt piestādīšanu Jūs varat uzticēt mums. 5 – 10 trauki problēmas neradīs, bet par lielāku pasūtījumu jāvienojas vismaz iepriekšējā gada oktobrī.